Niet langer ondersteunde browser:
Het ziet ernaar uit dat wij uw browser niet meer ondersteunen. Hierdoor kunnen sommige features niet werken.

Rendement warmtepomp

Een warmtepomp levert meer energie dan het verbruikt, waardoor het een interessant alternatief is voor traditionele verwarmingssystemen. Wat is het gemiddelde rendement van een warmtepomp en zijn er verschillen per type pomp? Hoe bereken je het warmtepomp rendement? En wat is de besparing ten opzichte van een CV-ketel? Je ontdekt het allemaal in dit artikel.

Ga snel naar:
Rendement warmtepomp berekenen
Rendement per type warmtepomp
Welke factoren beïnvloeden het rendement?
Besparing warmtepomp vs. CV-ketel
Ontvang vrijblijvend offertes

 

Wat is het gemiddelde rendement van een warmtepomp?

Het warmtepomp rendement wordt uitgedrukt in COP, wat staat voor Coefficient of Performance. Het rendement van de meeste warmtepompen is gemiddeld 4. Dit wil zeggen dat de warmtepomp 1 kWh aan elektriciteit nodig heeft om 4 kWh aan warmte te leveren.

De COP laat toe om het rendement van verschillende warmtepompen gemakkelijk te vergelijken. Algemeen geldt: hoe hoger de COP, hoe hoger het warmtepomp rendement en hoe zuiniger het toestel. Je moet deze cijfers wel kritisch interpreteren. Fabrikanten gaan nl. vaak uit van het meest gunstige scenario en maken daarom meestal promotie met het maximale rendement in de meest gunstige omstandigheden.

Interesse in een warmtepomp? Een ervaren installateur vertelt je welke warmtepompen het beste rendement halen en geven je advies op maat. Start hier je aanvraag.

rendement warmtepomp

 

Rendement warmtepomp berekenen

De energie die een een warmtepomp verbruikt, wordt omgezet naar warmte. Hoe efficiënter dat verloopt, hoe lager het verbruik. Voor de berekening van het rendement wordt de volgende formule gebruikt:

Warmtepomp rendement = geleverde energie ÷ verbruikte energie.

Voor warmtepompen wordt dit uitgedrukt in COP. Stel dat je een warmtepomp hebt met een COP van 4, dan zet deze de verbruikte elektriciteit 4 keer om in warmte.

LET OP: dankzij de COP kan je het rendement van verschillende warmtepompen gemakkelijk vergelijken. Het wordt getest op een vaste brontemperatuur en een vaste afgiftetemperatuur. De werkelijke bron- en afgiftetemperaturen kunnen hier echter van afwijken. Hierdoor is het mogelijk dat het werkelijke rendement verschilt van de opgegeven COP waarde. Hoe groter het temperatuurverschil tussen de bron en het afgiftesysteem, hoe lager het warmtepomp rendement.

 

COP, SCOP, SPF, …: wat is het verschil?

Doorgaans wordt het rendement van een warmtepomp uitgedrukt in COP. Je kan echter ook andere waardes tegenkomen die naar het rendement verwijzen. Wat is het verschil tussen al deze waardes? Een overzicht:

  • COP: dit is het theoretische rendement van een warmtepomp, gemeten onder constante omstandigheden.
  • SCOP: dit is het seizoensrendement van je warmtepomp (Seasonal Coefficient of Performance). Hierbij wordt ook rekening gehouden met temperatuurschommelingen doorheen het jaar. De waarde ligt dus doorgaans iets lager dan de COP waarde, maar het geeft wel een accurater beeld van je warmtepomp rendement.
  • SPF: dit is het gemiddelde rendement van een warmtepomp o.b.v. een volledig stookseizoen. Let op: de SPF (Seasonal Performance Factor) kan je alleen maar berekenen als je warmtepomp al is geïnstalleerd. O.b.v. deze waarde kan je dus geen warmtepomp kiezen.
  • Etha-factor: wil je het rendement van verschillende verwarmingssystemen met elkaar vergelijken (bv. een warmtepomp en een gascondensatieketel)? Dan kijk je best naar de etha-factor. Deze houdt rekening met het primair verbruik en laat je toe om verschillende verwarmingssystemen objectief met elkaar te vergelijken.

Warmtepomp rendementen vergelijken? Een warmtepomp installateur wijst je graag op alle aandachtspunten en helpt je o.b.v. jouw specifieke situatie de warmtepomp met het beste rendement uit te kiezen. Ontvang vrijblijvend advies op maat.

 

 

Rendement per type warmtepomp

Welke warmtepomp heeft nu de beste efficiëntie? Onderstaande tabel geeft een overzicht van de verschillende types warmtepompen en hun gemiddelde rendement:

Type warmtepompGemiddeld rendement
(uitgedrukt in COP)
Geothermische warmtepomp5
Lucht/lucht warmtepomp4,5
Lucht-water warmtepomp4
Water-water warmtepomp4
Hybride warmtepomp4

CONCLUSIE: uit de gegevens kunnen we besluiten dat een geothermische warmtepomp, die grond als warmtebron heeft, het hoogste rendement haalt. Dit type warmtepomp is wel het duurst in aankoop. Wil je graag weten welke warmtepomp het beste rendement haalt voor jouw specifieke situatie? Win dan vrijblijvend advies in bij meerdere cv-installateurs via onze gratis offerteservice.

 

warmtepomp rendement

 

Welke factoren beïnvloeden het rendement van een warmtepomp?

Het rendement van een warmtepomp is afhankelijk van verschillende factoren. Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste factoren die het warmtepomp rendement beïnvloeden:

 

1. Type warmtepomp

Het type warmtepomp is een belangrijke factor om het rendement te bepalen. Zo hebben warmtepompen die hun warmte uit de aardbodem halen meestal een hoger rendement dan warmtepompen die hun warmte uit de lucht halen. In de winter zal een lucht/waterpomp bijvoorbeeld meer energie moeten verbruiken om het water op te warmen, waardoor het rendement daalt.

 

2. Isolatiegraad van de woning

Ook de isolatiegraad van je woning is een cruciale factor. Voordat je een warmtepomp installeert, moet je woning al goed geïsoleerd zijn. In matig geïsoleerde woningen ontsnapt er namelijk veel warmte via kieren, ramen en deuren, waardoor je warmtepomp harder moet werken om je woning te verwarmen. Het is dus belangrijk dat er zo weinig mogelijk warmte verloren gaat om het ideale rendement van je warmtepomp te garanderen.

 

3. Temperatuur van de warmtebron

Afhankelijk van het type warmtepomp onttrekt het toestel energie uit de bodem, lucht of water. Daarna wordt die energie omgezet naar warmte om je woning en sanitair water te verwarmen. Grond heeft een vrij constante temperatuur, waardoor het rendement van een geothermische warmtepomp gedurende het volledige jaar ongeveer gelijk blijft. De temperatuur van lucht, daarentegen, schommelt sterk doorheen de seizoenen. Daardoor ligt het rendement van een lucht/lucht warmtepomp en lucht/water warmtepomp lager in de winter, bij een lage buitentemperatuur, dan in de zomer.

 

4. Verwarmingssysteem

Het rendement van je warmtepomp ligt hoger bij lagetemperatuurverwarming (zoals vloerverwarming of wandverwarming) dan bij hogetemperatuurverwarming (zoals traditionele radiatoren). De warmtepomp kan namelijk op een lagere temperatuur werken, wat een hoger rendement oplevert.

 

5. Overige factoren

Daarnaast zijn er ook nog andere factoren die het rendement van een warmtepomp beïnvloeden, zoals de weersomstandigheden, het klimaat, het sanitair warmwaterverbruik, het type woning waarin je verblijft, het aantal bewoners, de energiebehoefte, …

TIP: een warmtepomp installateur houdt rekening met al deze factoren om het specifieke rendement van jouw warmtepomp te berekenen. Op basis hiervan stelt hij jou vervolgens de meest geschikte warmtepomp voor. Kom gratis en vrijblijvend in contact met meerdere professionals in jouw buurt via onze offerteservice.

 

Besparing warmtepomp vs. CV-ketel

Is het voordeliger om te verwarmen met een warmtepomp dan met een gascondensatieketel? We kunnen stellen dat je gasverbruik daalt maar je stroomverbruik stijgt wanneer je een warmtepomp laat plaatsen.

Voor een maximale besparing op je energierekening combineer je een warmtepomp best met zonnepanelen. Hoeveel je exact bespaart op je energierekening hangt af van het behaalde rendement van je warmtepomp, de isolatiegraad van je woning, je verwarmingssysteem, verbruik, …

 

Hoeveel besparen met een warmtepomp? Een rekenvoorbeeld:

We gaan uit van een kostprijs van € 2,20 per m³ gas. Een gezin met een goed geïsoleerde woning die voorzien is van vloerverwarming en een gasverbruik van 1.500 m³ per jaar, betaalt met een gascondensatieketel gemiddeld € 3.300 per jaar aan gaskosten. Door de CV-ketel te vervangen door een hybride warmtepomp, bespaart dit gezin ongeveer 715 m³ gas per jaar, ofwel € 1.573 op de gasrekening.

Het extra stroomverbruik door de warmtepomp komt neer op ongeveer 1.430 kWh. Rekening houdend met de eveneens sterke stijging van de elektriciteitsprijzen gaan we uit van een kostprijs van € 0,50 per kWh (1.430 kWh x € 0,50 = € 715 per kWh). De werkelijke besparing met een warmtepomp komt dus neer op € 1.573 – € 715 = € 858 per jaar. Heb je zonnepanelen? Dan is de besparing nog hoger.

CONCLUSIE: in het kader van de huidige energieprijzen kan je met een warmtepomp aanzienlijk besparen op je energierekening. Aangezien elke situatie anders is en gezien de vele factoren en complexiteit van de berekening, laat je je wel best adviseren door een gespecialiseerde cv-installateur. Via onderstaand offerteformulier ontvang je vrijblijvend advies en prijsvoorstellen van 2 à 3 professionals in jouw regio:

 

Offertes voor warmtepompen ontvangen?

Kies voor een erkend installateur en verzeker jezelf van een correcte plaatsing van jouw warmtepomp. Via onderstaand formulier ontvang je vrijblijvend prijsvoorstellen en advies van vakspecialisten actief in jouw buurt.

  • Gratis
  • Vrijblijvend
  • Vergelijk & Bespaar
  • Erkende installateurs